Zwart wit foto

Gerechtelijke procedure

We gaan ervan uit dat op het moment dat er een incassoprocedure is gestart, de schuldenaar zijn of haar schuld zal betalen. In de meeste gevallen zal dit het geval zijn.

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de schuldenaar zijn of haar afspraken niet nakomt, of überhaupt niet reageert op de aanmaningen. In dat geval zal er een volgende stap genomen moeten worden: de gerechtelijke procedure.

Deze stap houdt in dat de schuldenaar gedagvaard wordt, ofwel, hij of zij moet voor de rechter verschijnen. Dit gebeurt door middel van exploten. Alex Incasso zorgt ervoor dat deze vorm gegeven worden en dat de schuldenaar wordt gedagvaard. Dit laatste zal door een deurwaarder worden uitgevoerd.