Gerechtelijke Procedure

Gerechtelijke procedure

We gaan ervan uit dat op het moment dat er een incassoprocedure is gestart, de schuldenaar zijn of haar schuld zal betalen. In de meeste gevallen zal dit het geval zijn. Gebeurt dit niet dan zal de schuldeiser vaak een gerechtelijke procedure starten.

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de schuldenaar zijn of haar afspraken niet nakomt, of überhaupt niet reageert op de aanmaningen. In dat geval zal er een volgende stap genomen moeten worden: de gerechtelijke procedure.

Deze stap houdt in dat de schuldenaar gedagvaard wordt, ofwel, hij of zij moet voor de rechter verschijnen. Dit gebeurt door middel van exploten. Alex Incasso zorgt ervoor dat deze vorm gegeven worden en dat de schuldenaar wordt gedagvaard. Dit laatste zal door een deurwaarder worden uitgevoerd.

Gerechtelijke procedure incasso - AD Legal / Alex incasso

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproep of uitnodiging voor een gerechtelijke procedure, een kort geding is hier een voorbeeld van. In een dagvaarding staat schriftelijk beschreven waarom de schuldeiser van mening is dat de schuldenaar bijvoorbeeld zijn achterstallige facturen moet betalen. Een gerechtsdeurwaarder zal hiervoor zorgen, wat inhoudt dat we de uitnodiging officieel overhandigen aan de gedaagde partij.

Zekerheid

Bij het opstarten van een dagvaardingsprocedure kijken we altijd of dat überhaupt zinvol is voor u. Hiermee bieden we extra zekerheid bij uw case. Wij raadplegen altijd het DBR. In de DBR staan alle privaatrechtelijke schulden beschreven van personen die op dat moment in behandeling zijn bij een gerechtsdeurwaarder.
 
Wij kijken dus altijd of het zinvol is om de dagvaarding uit te brengen om te voorkomen dat er onnodige hoge kosten voor u gemaakt worden. Zo zien wij in of uw schuldenaar meerdere schulden geregistreerd heeft staan en wat de hoogte hiervan is. 
 
Heeft u nog vragen over dagvaardingen of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem vrijblijvend hieronder contact met ons op.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult, dan ontvangt u binnen twee werkdagen een reactie.